Tolletaten, Flisa

Bygget i tilknytning til Åsnes Beredskapssenter. Dette er en ombygging av den tidligere vegstasjonen til Statens vegvesen, og Bjørn Bjørnstad prosjektering AS hadde i sin tid prosjekteringen av vegstasjonen. Tolletaten har store deler av bygget, men en mindre del mot vest er lager og vaskehall.

FAKTA

  • Oppdrag:ARK/ LARK
  • Tiltakshaver:Åsnes kommune
  • Arkitekt:Piotr Lulka
  • Byggebeskrivelse:Nybygg
  • Areal:ca. 549 m2
  • Entrepriseform:Totalentreprise
  • Byggeår:2020