For hvem?

Vi utfører prosjektering for et stort spekter av kunder. Alt fra privatperson som ønsker bistand med søknadsprosessen eller en garasje, til store utbyggere av leilighetsblokker og næringsbygg. Vi prosjekterer også mye for entreprenører. Her er også spekteret vidt, fra mindre håndtverkerbedrifter til store nasjonale og internasjonale entreprenørselskaper.

Vi utfører vår jobb med samme profesjonalitet, om prosjektet er lite eller stort.

Entreprenører

Entreprenører

Vi leverer våre tjenester til mange entreprenørselskaper. Alt fra de store landsdekkende til de små lokale. Her med fokus på å være et god teammedlem, som bidrar til gode og kostnadseffektive løsninger. Følge entreprenørens fremdrift og krav til kvalitet.

Eiendomsutviklere

Eiendomsutviklere

Våre kommersielle eiendomsutviklere ønsker gjerne en vurdering for å øke verdien på eiendommene, med økt arealutnyttelse og fortetting. Med fokus på å skape en merverdi med godt design, god salgbarhet, arealeffektivt og markedstilpassede bygg.

Private

Private

Her har vi et vidt spekter av kunder som ønsker alt fra å realisere drømmeboligen til å få tegnet ut en enkel garasje. Her har vi også ønsker om på- og tilbygg, eller renovering av eksisterende bolig. Arkitektoniske detaljer, interiør, materialbruk og søknadsprosessen blir tatt hånd om av oss.

Offentlig

Offentlig

Vi har lang og bred erfaring med å prosjektere bygg for det offentlige. Vi kommer gjerne tidlig inn i skissestadiet, og følger gjerne prosjektet til det er ferdig. Prosjektert skoler, barnehager, idrettshaller, omsorgsboliger, kinosaler, samfunnshus, kontorer med mere.