Omsorgsboliger Kjølen Nedre, Åsnes kommune

Åsnes kommune har bygget 32 nye omsorgsboliger på Nedre Kjølen nære sentrum på Flisa.  Leilighetene er plassert i 2. og 3. etasje. I første etasje er det felles arealer som kantine, trimrom og møterom. Her er også hjemmesykepleien, dagsenter for demens, frisklivssentralen og virksomhet for tilpassede tjenester etableres.

Første etasje er tilgjengelig for alle innenfor bestemte tidsrom.

 

Boligene bygges som selvstendige leiligheter og Husbankens minstekrav til areal, livsløpsstandard og universell utforming er ivaretas.

Regler om universell utforming i alle henseende er retningsgivende i alle deler av prosjektet både ute og inne.

 • Omsorgsboliger Nedre Kjølen, Åsnes

FAKTA

 • Oppdrag:ARK/RIB/LARK/PGL
 • Program:BIM/Autodesk Revit
 • Oppdragsgiver:Åsnes Kommune
 • Tiltakshaver:Åsnes kommune
 • Arkitekt:Jo Sæter Vesterlid / Mona Mellem
 • Landskapsarkitekt:Piotr Lulka
 • RIB:Marek Damek
 • RIBR:ENT
 • PGL:Magne Banken (Turid Evang)
 • Ansvarlig søker:BP AS
 • Byggebeskrivelse:Nybygg
 • Areal:ca. 4000 m2
 • Entrepriseform:Totalentreprise
 • Byggeår:2020
 • Referanse:Terje Skymoen (Åsnes Kommune)