RIB prosjektering - Skovly vest / Jessheim

  • Skovly Vest

Det er under prosjektering og bygging et nytt bygg ved siden av Jessheim storsenter.

Tiltakshaver ønsker kvartalet S4-Skovly tilrettelagt som et sentrumsområde med forretning, privat og offentlig tjenesteyting, kontor, hotell og leiligheter med tilhørende parkering, inkludert manglende parkering til Jessheim Storsenter

Bjørnstad Prosjektering AS har hatt RIB prosjektering for Byggherren, og videre tildelt prosjektering av fundamenter og bunnplate av Totalentreprenør Skanska Norge AS, for dette prosjektet.