Elverum VGS

Vi har inngått avtale om RIB prosjektering for Martin M. Bakken AS, som er Totalentreprenør ved Elverum VGS.

Prosjektet består av både nybygg og rehabilitering av store deler av eksisterende bygg.
Prosjektet skal gjennomføres over en 3 års periode, i tre byggetrinn.

Elverum VGS har ca 950 elever og 170 ansatte.