Omsorgsboliger Kjølen Nedre, Åsnes kommune

Åsnes kommune skal bygge 32 nye omsorgsboliger på Nedre Kjølen nære sentrum på Flisa.  Leilighetene blir plassert i 2. og 3. etasje. I første etasje blir det felles arealer som kantine, trimrom og møterom. Her skal også hjemmesykepleien, dagsenter for demens, frisklivssentralen og virksomhet for tilpassede tjenester etableres.

Første etasje vil derfor være tilgjengelig for alle innenfor bestemte tidsrom.

 

Boligene skal bygges som selvstendige leiligheter og Husbankens minstekrav til areal, livsløpsstandard og universell utforming skal ivaretas.

Regler om universell utforming i alle henseende er retningsgivende i alle deler av prosjektet både ute og inne.

 • Omsorgsboliger Nedre Kjølen, Åsnes

FAKTA

 • Oppdrag:ARK/RIB/LARK/PGL
 • Program:BIM/Autodesk Revit
 • Oppdragsgiver:Åsnes Kommune
 • Tiltakshaver:Åsnes kommune
 • Arkitekt:Piotr Lulka (Turid Evang)
 • Arkitektassistent:Karolina Gorska
 • Interiørarkitekt:-
 • Landskapsarkitekt:Piotr Lulka
 • RIB:Marek Damek (Kristin Bergsløkken)
 • RIBR:ENT
 • PGL:Magne Banken (Turid Evang)
 • Ansvarlig søker:BP AS
 • Byggebeskrivelse:Forprosjekt nybygg
 • Areal:3800 m2
 • Entrepriseform:Totalentreprise
 • Byggeår:2018
 • Referanse:Terje Skymoen (Åsnes Kommune)