Omsorgsboliger Nedre Kjølen, Åsnes

  • Omsorgsboliger Nedre Kjølen, Åsnes

Åsnes kommune skal bygge 32 nye omsorgsboliger på Nedre Kjølen nære sentrum på Flisa

Åsnes kommune skal bygge 32 nye omsorgsboliger på Nedre Kjølen nære sentrum på Flisa.  Leilighetene blir plassert i 2. og 3. etasje. I første etasje blir det felles arealer som kantine, trimrom og møterom. Her skal også hjemmesykepleien, dagsenter for demens, frisklivssentralen og virksomhet for tilpassede tjenester etableres.

Første etasje vil derfor være tilgjengelig for alle innenfor bestemte tidsrom.

 

Boligene skal bygges som selvstendige leiligheter og Husbankens minstekrav til areal, livsløpsstandard og universell utforming skal ivaretas.

Regler om universell utforming i alle henseende er retningsgivende i alle deler av prosjektet både ute og inne.