Nytt Kontorbygg - Betong Øst

  • Nytt Administrasjonsbygg for Betong Øst ved Hamar

Nytt Administrasjonsbygg for Betong Øst ved Hamar, med kontorer, møterom, laboratorie og spise/garderoberom, ca 320m2 kontor, ny produksjonslinje Betong og vaskeanlegg. Totalentreprise via ØM Fjeld

Nytt Administrasjonsbygg for Betong Øst ved Hamar, med kontorer, møterom, laboratorie og spise/garderoberom,  ca 320m2 kontor, ny produksjonslinje Betong og vaskeanlegg. Totalentreprise via ØM Fjeld