Ny sentral godkjenning på plass

Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) 3 Prosjekterende Arkitektur 3 Prosjekterende Veg-, utearealer og landskapsutforming 2 Prosjekterende Brannkonsept 2 Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet 3 Uavhengig kontrollerende Overordnet ansvar for kontroll 3 Uavhengig kontrollerende Bygningsfysikk 2 Uavhengig kontrollerende Konstruksjonssikkerhet 3 Uavhengig kontrollerende Brannsikkerhet 2

BJØRNSTAD PROSJEKTERING AS

Organisasjonsnummer: 917400768
Forretningsadresse: St.Olavs gate 5, 2414 ELVERUM
Postadresse: Postboks 1361 Vestad, 2405 ELVERUM

Godkjenningsperiode:
16.03.2020–16.03.2023

BJØRNSTAD PROSJEKTERING AS er godkjent innen følgende områder:
Funksjon Fagområde Tiltaksklasse
Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) 3  
Prosjekterende Arkitektur 3  
Prosjekterende Veg-, utearealer og landskapsutforming 2  
Prosjekterende Brannkonsept 2  
Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet 3  
Uavhengig kontrollerende Overordnet ansvar for kontroll 3  
Uavhengig kontrollerende Bygningsfysikk 2  
Uavhengig kontrollerende Konstruksjonssikkerhet 3  
Uavhengig kontrollerende Brannsikkerhet 2